Skip to main content

3+1 yksinkertaista tunnuslukua, joilla voit arvioida sijoituksesi kannattavuuden

Sijoitusstrategiani on kaiken kaikkiaan erittäin yksinkertainen. Niin yksinkertainen, että jopa henkilö, joka ei tiedä sijoittamisesta mitään, pystyy toteuttamaan sen vähällä vaivalla. Avain helppoon sijoittamiseen ovatkin osakkeiden tunnusluvut.

Olen etsinyt suomalaisia yhtiöitä, jotka ovat mielestäni laadukkaita ja jotka näkyvät jokapäiväisessä arjessa Suomessa. Toisaalta olen etsinyt ulkomaisia yhtiöitä, jotka voidaan laskea ns. osinkoaatelisiksi, koska ne ovat nostaneet osinkojaan yli 10 vuotta putkeen. Suuri osa näistä yhtiöistä on sellaisia, joista jokainen suomalainen on saattanyt hyvinkin kuulla. Toki joukosta löytyy myös yrityksiä, jotka toimivat pelkästään esim. Yhdysvalloissa. Helposti näitä yhtiöitä löytyy kuitenkin jos kuluttaa hetken selaamalla artikkeleita esim. Seeking Alphassa tai vain googlaamalla “Dividend Aristocrats”.

Tällä hetkellä seurantalistallani on n. 40 yritystä. Mutta eikö näiden seuraaminen vie kauheasti aikaa? Ei.

Syynä tähän on strategiani, joka perustuu yksinkertaisesti yritysten tunnuslukujen vertailuun. Olen jakanut seuraamani yhtiöt 3 eri listaan toimialojen mukaan ja vertaan vain n. 15 yhtiötä kerran kolmessa kuukaudessa. Tässä vertailussa menee n. 30 minuuttia ja saan pelkästään sillä valittua sijoituskohteeni kolmelle seuraavalle kuukaudelle.

Jaoinkin yhtiöt 3 eri kategoriaan:

1) Finanssi, terveydenhuolto ja vaatteet
2) Ruoka, kauppa ja teleoperaattorit
3) Tietotekniikka, teollisuus ja muut

Tehokasta, helppoa ja kannattavaa. Tunnusluvut, joita käytän vertailussa ovat P/B ja P/E-arvo sekä Osinkotuotto%:lla. Annan yhtiöille sijaluvut numeroiden mukaan ja sijoitan aina parhaat kokonaispisteet saaneisiin yrityksiin (tasatilanteessa suurin osinko% voittaa).

Jotta saat yritysten tunnusluvut vertailua varten, ei sinun tarvitse sukeltaa tulosraportteihin tai muuhun taloudelliseen jargoniin. Riittää, että sinulla on Internet-yhteys, sillä löydät yritysten tunnusluvut helposti monelta sivulta vain etsimällä niillä yritysten nimen. Henkilökohtaisesti käytän vertailuun Yahoo Financea, koska se on helppokäyttöinen sekä sen yritysprofiilista löytyy erittäin paljon muutakin mielenkiintoista tietoa. Tämän lisäksi se bugaa myös harvemmin kuin myös paljon käyttämäni Google Finance.

Vielä mukana? Hyvä. Katsotaan vielä tarkemmin, mitä tunnusluvut, joita vertailuun käytän käytännössä ovat ja miksi ne mielestäni riittävät sijoituksen paremmuuden arviointiin.

 

P/B-luku (Price-to-Book-ratio)

 

P/B-luku kuvaa osakkeen hinnan ja osakekohtaisen oman pääoman suhdetta. Luku voidaan laskea yksinkertaisesti yrityksen markkina-arvo (osakkeen hinta x osakkeiden määrä markkinoilla) jaettuna omalla pääomalla.

Mikäli et löydä yrityksen P/B lukua, johtuu se usein siitä, että yrityksen oma pääoma on negatiivinen. Tyypillisiä korkean P/B-luvun aloja ovat vähän pääomaa sitovat toimialat, esimerkiksi ohjelmistojen kehittäminen. Pääomavaltaisilla toimialoilla, kuten esim. puuteollisuudella, P/B-luvut ovat yleensä matalia. Tästä johtuen yrityksiä vertaillessa on järkevää vertailla yrityksiä samojen ja samankaltaisten toimialojen sisällä. Muuten numerot saattavat ohjata sinua harhaan.

Yrityksillä, joilla oman pääoman tuotto ja kasvunäkymät ovat vaatimattomia, P/B-luku saa yleensä alhaisen arvon. Yrityksillä, joilla oman pääoman tuotto on korkea, P/B-luku saa yleensä korkean arvon. P/B luku onkin siis sitä parempi, mitä isompi se on.

 

P/E-arvo (Price / Earnings)

 

P/E-luku kuvaa osakkeen hinnan ja osakekohtaisen tuloksen suhdetta. Luku lasketaan kaavalla markkina-arvo jaettuna nettotuloksella.

P/E-luku kertoo, kuinka monessa vuodessa yritys tekisi markkina-arvonsa verran tulosta, mikäli yrityksen tulos pysyisi samana kuin tällä hetkellä. P/E-luku kuten myös P/B vaihtelee toimialojen välillä. Toimialoilla, jotka mielletään matalan kasvun aloiksi on yleensä pienemmät P/E arvot kuin esim. Netflixin ja Amazonin kaltaisilla toimijoilla. Tämä johtaakin siihen, että itselläni yritykset, joilla on isot P/E luvut tippuvat suoraan vertailussa pois.

Yritykset, joilla on isot P/E luvut ovat usein tulevaisuuden lupauksia, jotka tekevät tällä hetkellä vähän voittoa verrattuna liikevaihtoon ja joille on ominaista myös se, että ne harvoin maksavat osinkoa, koska kaikki raha menee kasvun investointeihin.

Hyvänä esimerkkinä toimialojenkin välillä olevista eroista toimii Amazon ja Apple. Molemmat yritykset tekevät tällä hetkellä jo miljardeja voittoja, mutta markkinat olettavat Applen kasvun olevan hitaampaa kuin Amazonin. Applen P/E luku onkin tällä hetkellä 17, joka on lähellä pörssin keskiarvoa. Entä Amazonin? 192!! Voidaanko olettaa, että Amazon kasvaa yli 10-kertaa nopeammin kuin Apple? Siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta sijoittusstrategiani ei ole kiinnostunut arvauksista ja spekuloinnista vaan raa’asta datasta. Sen takia Apple löytyykin seurattujen yritysten listaltani, mutta Amazon ei.

Yrityksiä vertaillessa P/E luku onkin siis sitä parempi, mitä pienempi se on.

 

Osinkotuotto% (Dividend Yield)

 

Osinkotuotto% kuvaa nimensä mukaisesti osingon suhdetta yrityksen osakkeen pörssikurssiin. Osinkotuotto% kertooosingon suuruuden sijoituskohteen arvoon nähden ja on siksi erittäin helppo ymmärtää.

On yleistä, että yrityksillä ja toimialoilla, jotka mielletään matalan kasvun kohteiksi osinkotuotto saa yleensä keskimääräistä korkeampia arvoja. Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin näiden yritysten P/E luku on usein alhaisempi, koska niiltä oletetaan matalaa kasvua. Toisaalta, yritykset pystyvät maksamaan suuremman osan voitostaan osinkoina, koska kasvuinvestointeihin ei kulu usein niin paljon rahaa.

Yrityksiä vertaillessa osinkotuotto% luku onkin siis sitä parempi, mitä suurempi se on

.

Miten teen omat sijoituspäätökseni?

 

Esimerkki kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, joten avataan hieman strategiaani käytännössä. Otan esimerkkinä heinä-syyskuu ajan sijoitusanalyysini sekä vertailemani yritykset. Yritykset ja toimialat, jotka olivat vertailussani nyt olivat:

Teleoperaattorit: DNA, Telia Company, AT&T, Telenor sekä Elisa.

Ruoka ja elintarvike: Orkla, Huhtamäki, McDonald’s, Procter & Gamble, Kraft Heinz, Pepsico, Restaurant Brands International ja Whole Foods.

Kauppa: Wal-Mart, Kesko, Target, Williams-Sonoma.

Vertailun kolmen kärki oli.

1. Telia Company (P/E: 26,27 – P/B: 1,85  – Osinkotuotto%: 6,16%)
2. AT&T (P/E: 18,93- P/B: 1,93 – Osinkotuotto%: 5,00% )
3. Procter&Gamble (P/E: 16,16- P/B: 4,27- Osinkotuotto%: 3,06%)

Tarkkanäköiset saattavat huomata, että jos yllämainittuja kolmea yritystä vertailisi keskenään kyseisillä arvoilla, nousisi P&G ykköseksi. Syynä tähän on kuitenkin toimialoista johtuvat erot, jonka takia yrityksiä kannattaa verrata samojen toimialojen sisällä. Muuten vertailut eivät koskaan osuisi tiettyjen toimialojen toimijoihin, vaikka ne olisivat muuten aliarvostettuja.

Vertailun tuloksena ostinkin ja tulen ostamaan heinä-syyskuussa Teliaa sekä AT&T:tä.

+1 tunnusluku

Ja kuten luvattu, lisänä vielä numero, jonka voi ottaa mukaan vertailuun, mikäli pidät mallista ja tuntuu, ettet saa tarpeeksesi tunnuslukujen vertailusta! Tai jos koet, että kolme vertailulukua ei muuten vain riitä.

Kyseessä siis osinkojen osuus voitoista eli Dividend Payout Ratio. Luku lasketaan yksinkertaisesti osakekohtainen osinko vuodessa jaettuna osakekohtaisella tuloksella vuodessa. Tämä voi olla hyödyllinen luku sijoitusten vertailuun, koska ä korkea osinkotuotto% saattaa joskus viestiä myös siitä, että yritys maksaa enemmän osinkoa kuin sillä on varaa. Tämä voi olla hyvä merkki, jolla johto viestii, että tulevaisuudessa tulos paranee.

Kyseessä voi kuitenkin olla myös klassinen arvoloukku, jossa korkea osinkotuotto% houkuttelee sijoittajia osakkeeseen, jonka osinkoa leikataankin rajusti tulevina kuukausina, joka johtaa usein suoraan myös yrityksen osakkeen kurssin laskuun. Allekirjoittaneella kävi näin mm. Banco Santanderin kanssa, joka jakoi ostoni aikaan 9% osinkotuottoa. On hyvä muistaa, että mikäli jokin vaikuttaa liian hyvältä sijoitukselta, se on usein sitä.

Osinkojen osuus voitosta onkin siis sitä parempi, mitä pienempi se on.

Yhteenveto

Vaikka luotankin tällä hetkellä sijoitusstrategiassani sokeasti näihin 3 tunnuslukuun, ei tämä johdu siitä, että luotan lukujen ylivertaisuuteen. Jotta ymmärtää sijoitusstrategiaani, on tärkeää ymmärtää, että yritykset, jotka olen vertailuun valinnut ovat todistaneet jo moneen kertaan kyvyn luoda arvoa osakkeenomistajille sekä sen, että niiden brändit ovat vahvoja ja kestävät helposti myös seuraavan vuosisadan.

Jos katsot kaikkia yrityksiä, jotka ovat vertailussani, huomaat sen, että kaikki niistä ovat vähintään 10 vuotta vanhoja. Suurin osa on yli 50 vuotta vanhoja ja joidenkin historia saattaa ulottua jopa vuosisadan päähän. Vaikka en usko, että yritysten historiaan kannattaa luottaa sokeasti, kannattaa siitä kuitenkin ottaa oppia. Jos yritys on menestynyt vuosisadan ja menestyy edelleen kaikesta teknologisesta murroksesta huolimatta, on yrityksessä tehty paljon oikein. Historiasta oppiminen on myös aina helpompaa kuin tulevaisuuden menestyjien ennustaminen. Oma kristallipalloni on ainakin sen verran sumea.

Toivon, että tämä kirjoitus avasi sijoitusstrategiani logiikan maanläheisellä tavalla. Haluan erityisesti korostaa sitä, että sijoittamaan pystyy kuka tahansa meistä, koska näinkin yksinkertainen strategia voi toimia. Strategia on tylsä, mutta juuri sellaiseksi haluan sijoittamisen itselleni tehdä. Tällä strategialla ei varmasti saa pikavoittoja, mutta toisaalta vältyn myös todennäköisemmin rahojeni menettämiseltä.

Onko sinulla tiettyä sijoitusstrategiaa, jota noudatat?

4 thoughts to “3+1 yksinkertaista tunnuslukua, joilla voit arvioida sijoituksesi kannattavuuden”

  1. Haha. Toteuttaminen on kieltämättä se vaikein asia. Sen takia yritän pysyä lestissäni ja toteuttaa yksinkertaista ja tylsää strategiaani. Jännitystä elämään voi hakea vaikka menemällä Etelä-Koreaan vaihtoon juuri silloin kun Pohjois-Korea ja USA vertailevat ydinarsenaalejaan 😉

 1. Pelkkä osinkotuotto ei mielestäni kerro kauheasti mitään, kuten mainitsetkin payout ration yhteydessä (toisaalta voi ajatella, että osinko maksetaan ennemmin kassavirrasta kuin tuloksesta). Moni firmahan saattaa ottaa runsaasti velkaa tai laskea liikkelle uusia osakkeitaan samalla kun maksaa osinkoja, jolloin sijoittaja ei hyödy osingosta mitään. Oletko tutustunut shareholder yield -tunnuslukuun? Siinä siis lasketaan yhteen osinkotuotto, omien osakkeiden takaisinostot sekä velkojen maksu, mikä antaa totuudenmukaisemman kuvan omistajille tulevasta hyvästä. Tässä hyvä ja nopealukuinen kirja aiheesta: https://www.amazon.com/Shareholder-Yield-Approach-Dividend-Investing-ebook/dp/B00CRLSL4W
  Olisi ihan mielenkiintoista nähdä, miltä shareholder yield näyttää esim. seuraamiesi firmojen kohdalla. 🙂

  1. Olen siitä ihan samaa mieltä, että osinkotuotto on omalla tavallaan “huono” mittari, mutta yksinkertaisuudessaan se on kätevä ja tehokas. Tutkin aiemmin yrityksiä tarkemmin, mutta totesin, että vaikka analyysitaitoni kasvoivat ja kauppakorkeassakin syvemmästä yrityksen rahavirtojen tulkinnasta oli hyötyä, ei se sijoitustuotoissa näkynyt.

   Tämän kirjoituksen tarkoitus oli ehkä enemmän tuoda käytännönesimerkkinä se, että oikeastaan _kuka vain_ pystyy tekemään sijoituksia ja sijoitusanalyysejä, jotka tuottavat järkeviä tuloksia, vaikka tuntuisi siltä “ettei ymmärtäisi” mitään osakkeista ja yrityksistä.

   Shareholder Yield on kuitenkin itselleni vieraampi termi. Täytyy ihan harrastuneisuuden takia tutkia asiaa, vaikka siitä en varmaan kirjoittelekaan. Kiitos vinkistä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.